Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów oferujemy usługę związaną z pełnieniem obowiązku inspektora nadzoru. Głównym celem jest reprezentowanie inwestora na budowie, kontrola zgodności realizacji budowy z:

:: projektem;
:: pozwoleniem na budowę;
:: obowiązującymi przepisami;
:: obowiązującymi normami;
:: zasadami technicznymi;
W przypadku zlecenia przezinwestora dodatkowo: sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, kontrolowanie rozliczeń budowy, itp.

Podstawa prawna: art. 25 i Art. 26 Prawo budowlane z 7 lipca 1994 roku z późniejszymi zmianami)