Nasza firma zapewnia kompleksową obsługę inżynierską z zakresu:

:: pełnienia funkcji kierownika budowy;
:: pełnienia funkcji inspektora nadzoru;
:: wykonywania przeglądów budowlanych;
:: sprawowania kontroli technicznej obiektów budowlanych;
:: wykonywania projektów architektoniczno-budowlanych;
:: wykonywania inwentaryzacji budowlanych;
:: wykonywania dokumentacji technicznych konstrukcji budowlanych;
:: wykonywanie kosztorysów budowlanych;

W przyszłości chcemy również uruchomić usługę polegającą na pełnieniu funkcji inwestora zastępczego.