Kontakt:

Biuro firmy:
44-310 RADLIN
Rybnicka 64; pokój 5
(klatka schodowa nr 1,
pietro II)

tel. kom. +48 730500251

Siedziba firmy:
44-310 RADLIN
ul. K. Napierskiego 21

email: m.hlubek@mhprojekt.pl

email: office@mhprojekt.pl


www.mhprojekt.pl